door acteursbureau Kapok

Afrikaans communiceren

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:20  min. 20 min.

Groepsgrootte

aantal deelnemers naar keuze aantal deelnemers naar keuze

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Afrikaanse overlegvorm: iedereen doet zijn zegje, het stamhoofd beslist

Hoe

De groep (de 'stam') moet beslissen over een belangrijk onderwerp, b.v. ‘Krijgen we dit jaar een bonus’, of: ‘Wat wordt onze strategie'? Eerst kiezen ze een 'stamhoofd'. Zorg dat dit weloverwogen gebeurt, want hij is neemt uiteindelijk het besluit.
Het stamhoofd legt de vraag voor aan één lid van de groep; die mag volledig uitpraten, zonder interrupties. Het stamhoofd vraagt alleen: "Heb je alles gezegd"? Zo ja, dan geeft hij het woord aan een ander lid
Nadat iedereen gesproken heeft, neemt het stamhoofd een besluit. Hij motiveert zijn besluit niet. De groep gaat niet in discussie, maar accepteert het besluit.

Nabespreken op

  • Wat merk je?
  • Hoe ervaar je de rust, het mogen uitpraten, het niet mogen onderbreken, enz.?
  • Hoe is het om het besluit van het stamhoofd niet aan te mogen vechten?

Bron

Paul Devilee

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.