door acteursbureau Kapok

Afrikaans communiceren

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:20  min. 20 min.

Groepsgrootte

aantal deelnemers naar keuze aantal deelnemers naar keuze

Wie doet mee?

pleniar plenair

Wat

Afrikaanse overlegvorm: iedereen doet zijn zegje, 1 persoon beslist

Hoe

De groep (de 'stam') moet beslissen over een belangrijk onderwerp, b.v. ‘Krijgen we dit jaar een bonus’, of: ‘Wat wordt ons speerpunt'? Eerst kiezen ze een 'stamhoofd'. Zorg dat dit weloverwogen gebeurt, want hij is degene die het besluit zal nemen.
Hij legt de vraag steeds voor aan een lid van de groep. Die mag volledig uitpraten, zonder interrupties. Het stamhoofd vraagt alleen: "Heb je alles gezegd"? Zo ja, dan geeft hij het woord aan een ander.
Als iedereen gesproken heeft, neemt het stamhoofd een besluit. Hij motiveert zijn besluit niet. De groep accepteert het besluit en gaat niet in discussie.

Nabespreken op

  • Wat merk je?
  • Hoe ervaar je de rust, het mogen uitpraten, het niet mogen onderbreken, enz.?
  • Hoe is het om het besluit van het stamhoofd niet aan te mogen vechten?

Bron

Paul Devilee

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.