door acteursbureau Kapok

Aandachtsoefening

geen afbeelding beschikbaar legenda

Hoe lang

duur:deze werkvorm heeft geen tijdsduur tijd naar keuze

Groepsgrootte

het aantal deelnemers is onbeperkt aantal deelnemers naar keuze

Wie doet mee?

de groepsvorm is niet opgegeven groepsvorm naar keuze

Wat

Waarom multi-tasken niet kan

Hoe

Teken op een flap een lege tabel met 3 kolommen, met boven de kolommen de namen: Cijfers, Letters, Romeinse Cijfers. (Of gebruik onze behulpzame tabel  om uit te delen) Leg uit dat in de eerste kolom, van boven naar beneden, cijfers 1 t/m 10 moeten komen te staan, in de tweede kolom de letters A t/m J, en in de derde kolom Romeinse cijfers I t/m X. (Controleer of mensen de Romeinse cijfers kennen. Als ze dat te moeilijk vinden laat je ze in kolom 3 de tafel van 7 invullen)

Ronde 1: verticaal

De deelnemers vullen zo snel mogelijk de 3 rijen verticaal in: eerst de rij cijfers, dan de rij letters en dan de rij Romeinse cijfers. Laat ze het zelf timen met hun telefoon.

Ronde 2: horizontaal

De deelnemers vullen zo snel mogelijk de 3 rijen horizontaal in: eerst 1, dan A, dan I; dan 2, B, II; 3, C, III. Etc. Laat ze het wederom zelf timen.

Ronde 1 gaat bij iedereen veel sneller.

Nabespreking:

Wat is het verschil? Vraag de deelnemers waar dat aan ligt.
Het heeft met aandacht en focus te maken: in ronde 1 doe je steeds 1 ding volledig, in ronde 2 moet je voortdurend switchen tussen aandachtsgebieden. En dat kost tijd.

Conclusie

Laat deelnemers nadenken over wat dit betekent voor hun werk; hoe vaak werken ze met volledige aandacht aan 1 taak?

Bron

Annemieke Vellema

Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.